dissabte, 10 de juny de 2017

Recuperació llengua catalana 3a avaluació

Bon dia,

Aquí teniu tot el que s'ha d'estudiar dels conceptes del 3r trimestre de llengua catalana.


1.     Apartats: l’entrevista i tipus d’entrevista.
2.     Explica el període de Decadència. Causes (dictat i llibre).
3.     La literatura catalana del segle XVI  (llibre i dictat).
4.     Apartat els anuncis i l’eslògan: estructura i recursos retòrics.
5.     Definició: interferència, diglòssia, substitució lingüística i normalització.
6.     La literatura catalana del Barroc i autors.
7.     Les famílies lingüístiques segons es classifiquen les llengües d’Europa i l’oficialitat de les llengües.
8.     La Guerra de Successió i la literatura catalana del segle XVIII.

9.     Els corrents francesos neoclàssics.

Pel que fa als procediments, hi entra tot.

A estudiar s'ha dit!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada